Pro-life zasvätenie

 

Formula osobného zasvätenia budovať kultúru života

 

Dnes ďakujem Bohu za dar svojho života,

I za životy mojich bratov a sestier.

Viem, že som zodpovedný za nenarodených, ktorí sa sami nedokážu brániť.

Viem, že najväčšou tragédiou dneška je tragédia potratov.

Dnes sa zaväzujem,

že nikdy nebudem mlčať,

že nikdy nebudem pasívny,

že nikdy nebudem zabúdať na nenarodených.

Zaväzujem sa, že budem aktívny v hnutí za život

a nikdy neprestanem obraňovať život

až kým všetci moji bratia a sestry budú chránení

a naša vlasť sa opäť stane krajinou slobody a spravodlivosti

nielen pre niektorých, ale pre všetkých.

Amen.