Pro-life projekty

 

Projekty pomoci ženám

 

Poradňa ALEXIS

alexis

 

Web stránka: www.alexisporadna.sk
Tel. č.: 0911 350 200 (T-Mobile), 0917 350 200 (Orange)
Email: poradna@alexisporadna.sk

Facebook: https://www.facebook.com/poradnaAlexis
Miesto pôsobenia: Slovensko

Možnosť osobného stretnutia v Bratislave.

Zriaďovateľom Poradňa ALEXIS, n.o. je Fórum života.

 

Zameranie: Poradňa Alexis je určená ženám a dievčatám, a všetkým, ktorí

 • uvažujú o umelom potrate,
 • trápi tehotenstvo, na ktoré neboli pripravení,
 • trápi neporozumenie otca, matky počatého dieťaťa,
 • trápia nejasné výsledky vyšetrení v tehotenstve,
 • trápia rodinné a vzťahové problémy vzniknuté po zistení tehotenstva,
 • prekonali umelý alebo spontánny potrat.

 

Poradňa Alexis funguje už od roku 2009 a od založenia poradne v nej riešili viac ako 700 prípadov. Poradenstvo ponúka aj  rodinným príslušníkom, so zázemím odborníkov a bezplatne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachráňme životy

zachranme-zivoty

 

Web stránka: www.zachranmezivoty.sk
Tel. č.: 0911 756 026
Email: info@zachranmezivoty.sk
Miesto pôsobenia: Slovensko

Zriaďovateľom a koordinátorom projektu je občianske združenie Fórum života.
 

Zameranie: Zachráňme životy je systém pravidelnej mesačnej finančnej výpomoci určenej na záchranu počatého dieťaťa a pomoc jeho matke. Projekt Zachráňme životy svoju pomoc realizuje v spolupráci s 26 organizáciami a krízovými centrami, ktoré odborne pracujú s tehotnými ženami, matkami s deťmi v núdzi po celom Slovensku.

Tento systém funguje už od roku 2007 a za toto obdobie pomohli takmer 100 ženám. Vďaka tomuto projektu sa narodilo už viac ako 80 detí. Galériu zachránených detí a príbehy ich matiek nájdete na web stránke projektu.

 

Projekt je súčasne darcovským systémom – to znamená, že je určený aj tým, ktorí chcú svojimi darmi pomáhať matkám v núdzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áno pre život n.o.

anoprezivot_logo

 

Web stránka: www.anoprezivot.sk
LINKA POMOCI: 0800 12 00 24 (bezplatná)

Tel. č.: 041 - 54 94 950
Email: apz@nextra.sk
Miesto pôsobenia: Slovensko

Sídlo: Rajecké Teplice

 

Zameranie: Organizácia od svojho vzniku zameriava svoju činnosť na dievčatá, ženy a matky s deťmi, ktoré sa nachádzajú v krízových životných situáciách.

Tento systém funguje už od roku 1998 a vďaka nemu sa doteraz narodilo viac ako 50 detí.

 

Celkovo pomohli takmer 300 ženám a ich deťom, ktoré:

 • kvôli tehotenstvu ostali bez partnera a podpory rodiny
 • nemali dostatok finančných prostriedkov a bývanie
 • potrebovali utajiť tehotenstvo pred okolím
 • boli týrané

 

Organizácia prevádzkuje aj non-stop bezplatnú LINKU POMOCI 0800 12 00 24, kde môže žena v krízovej situácii získať informácie o pomoci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachráňme Kukulíka

kukulik_logo

 

Web stránka: www.bb.mestorodiny.sk
Tel. č.: 0918 653 817
Email: palovova@navrat.sk
Miesto pôsobenia: Banská Bystrica a okolie

 

Zameranie: Projekt Zachráňme Kukulíka je lokálna sieť pomoci tehotnej žene, do ktorej je zapojených viacero organizácií pôsobiacich v Banskej Bystrici. Kontakty na jednotlivé organizácie ponúkajúce pomoc je možné nájsť na web stránke.

 

Cieľom projektu je

 • vytvárať na území mesta Banská Bystrica priestor na ochranu dieťaťa počas tehotenstva
 • skombinovať služby poskytujúce ubytovanie, materiálnu pomoc so sociálno-poradenskými, psychologickými a terapeutickými službami
 • chrániť každé dieťa pred stratou rodiny

 

Projekt existuje od roku 2008 a odvtedy pomohol viac ako 30 ženám a ich deťom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt RÁCHELINA VINICA

Služba zraneným potratom

 

Tím, vytvorený pod záštitou Diecézneho pastoračného centra pre rodinu v Banskej Bystrici ponúka Duchovnú obnovu Ráchelina vinica pre tých, ktorí nesú ťarchu umelého potratu. Táto služba s požehnaním Sv. Otca prináša pokoj a uzdravenie do životov matiek a otcov, príbuzných a zdravotníkov, ktorí sú poznačení ranou potratu.  Cirkev tak otvára náruč Božieho milosrdenstva aj pre týchto stratených synov a dcéry. Máme nádej, že práve tí, ktorí okúsili deštruktívny dopad potratu na človeka a na rodinu, a prijali Božie milosrdenstvo, sa stanú aktívnymi svedkami v službe ochrany života.

 

Ide o duchovno-terapeutický certifikovaný víkendový program postavený na statiach zo Sv. Písma, ktorý využíva všetky zmysly človeka, aby bol priamo vložený do deja. Prítomný je kňaz, psychológ, moderátor a niekoľko dobrovoľníkov. Program vytvorila doktorka psychológie Theresa Burke, PhD., má cirkevné schválenie od katolíckych biskupov USA, ale aj od otca biskupa Mons. Mariána Chovanca.

 

Aby bola Ráchelina vinica prístupná všetkým, ktorí to potrebujú, náš tím sa rozhodol organizovať Ráchelinu vinicu trikrát v roku – na východnom, strednom, aj západnom Slovensku. Pre tých, ktorých trápi nechcená (spontánna) strata nenarodeného dieťaťa, usporadúvame jednodňový program zostavený z niektorých častí Ráchelinej vinice. Súčasťou je obrad pomenovania a odovzdania detí Bohu a sv. omša.

 

Pri stretnutí s človekom, ktorý je poznačený potratom je možné odporúčať webovú stránku www.rachel.rodinabb.sk, kde sa dozvie bližšie informácie o celej problematike a termíny najbližšej duchovnej obnovy. Pre kňazov, ktorí by chceli téme viac porozumieť dávame možnosť zúčastniť sa celej Ráchelinej vinice ako jeden z účastníkov, ktorý si nesie nejaký problém z minulosti a prosí Boha o uzdravenie rany.  (Vzhľadom na problematiku nie je žiaduce pripustiť pozorovateľov.)

 

Kontakt: 0911 911 794, rachel@rodinabb.sk